Voorwaarden

Wettelijke Gebruiksvoorwaarden.

Mag ik Kiwipal foto's gebruiken?

Sorry, we laten de weergave van onze inhoud niet toe, ongeacht het gebruik.

×
  • CGU
  • Juridische mededeling
Houd er rekening mee dat alle inhoud van de website auteursrechtelijk beschermd is.

Kiwipal is 100% Nieuw-Zeeland!

Kiwipal is hier om u te helpen bij het plannen van uw verblijf in Nieuw-Zeeland.

Kiwipal is trots om Nieuw-Zeeland te presenteren.

Kiwipak SARL is een naamloze vennootschap (SARL) met een kapitaal van 2000 euro, geregistreerd onder nummer 814 301 693. De zetel van Kiwipal SARL is gevestigd te 25 rue Descartes, 75005 Paris France.

Kiwipal is ook een Frans handelsmerk geregistreerd bij het National Institute of Industrial Property (INPI) onder nummer 4153650.

Doel van Kiwipal

Kiwipal SARL is een internetportaal die praktische tips biedt om reizigers te helpen hun eigen verblijf in Nieuw-Zeeland te organiseren.

Belangrijk: Kiwipal SARL is geen reisbureau of touroperator. Kiwipal SARL maakt geen financiële transactie (of enige vorm van transactie) met de gebruikers van zijn website of haar diensten. Kiwipal SARL kan het gebruik van de diensten van een derde voorstellen, maar Kiwipal SARL zorgt voor een eenvoudige koppeling door affiniteit van de reis en kan niet als reisagent worden beschouwd, ook als deze koppeling aanleiding geeft tot een commissie van derden.

Financiële transacties op de partnerwebsites van Kiwipal hebben geen betrekking op Kiwipal. Bijvoorbeeld, de website http://motorhomerepublic.com (inclusief alle subdomeinen) is niet eigendom van Kiwipal SARL, maar van Motorhome Republic Limited en alle transacties die op deze site worden verricht, worden uitsluitend behandeld door de Autobus Republiek. Hetzelfde geldt voor partnerschappen met luchthavenverhuur, Booking.com ...

Kiwipal SARL verstrekt geen technische of commerciële steun voor mogelijke aankopen van goederen of diensten die zijn gemaakt met partners van Kiwipal of derden. Kiwipal kan niet aansprakelijk worden gesteld, bijvoorbeeld voor vertragingen in verband met het luchtverkeer of annulering van hotelreserveringen.

Kiwipal SARL stelt diensten voor met betrekking tot de organisatie van de reis, maar neemt geen deel aan de boeking van deze diensten, noch het uitvoeren of realiseren van deze diensten.

Kiwipal SARL moedigt reizigers aan om een ​​multi-risk reisverzekering in te schrijven (met of zonder annuleringsverzekering), maar is geen verzekeringsmaatschappij. Kiwipal kan niet aansprakelijk worden gesteld bij ongevallen tijdens een verblijf, omdat Kiwipal niet deelneemt aan de organisatie van het verblijf.

Kiwipal voert geen transactie namens een derde uit. Bijgevolg kan Kiwipal niet op de hoogte worden gebracht van de bankgegevens van bezoekers van zijn internetsites.

De getoonde tarieven zijn enkel schattingen. Kiwipal SARL verkoopt geen producten of diensten in verband met de organisatie van de reis.

Kiwipal verklaarde zijn activiteiten aan de CNIL (ref. 1901660).

Kiwipal SARL kan persoonlijke gegevens van bezoekers naar de websites sturen. Overeenkomstig de Franse wet van 6 januari 1978 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebben de bezoekers het recht om deze gegevens te openen, te corrigeren en te verwijderen.

Als u dit recht wilt uitoefenen en informatie over u wenst, schrijf u dan naar het hoofdkantoor van Kiwipal, 25 rue Descartes, 75005 Paris France.

Gebruiksvoorwaarden voor Kiwipal diensten.

Neem alstublieft een tijdje om onze algemene voorwaarden te bekijken voordat u op onze site bladert.

Wat u moet weten voordat u Kiwipal gebruikt.

Het doel van dit document is om de voorwaarden te definiëren waaronder Kiwipal SARL (hierna "Kiwipal" genoemd) de website en zijn diensten voor bezoekers beschikbaar stelt en hoe de bezoeker (of gebruiker) de website kan openen en gebruiken en de diensten.

Elke verbinding met de site is onderhevig aan de naleving van deze voorwaarden.

Voor de gebruiker, toegang tot de Kiwipal website op de volgende URL:

http://kiwipal.com

Evenals subdomeinen (inclusief http://www.kiwipal.com) impliceert de acceptatie van alle onderstaande voorwaarden. Deze voorwaarde geldt ook voor SSL-pagina's.

Intellectueel eigendom

Geen reproductie, zelfs gedeeltelijk zoals omschreven in artikel L.122-5 van de Franse code van de intellectuele eigendom, kan van deze site worden gemaakt zonder toestemming van de directeur van publicatie.

De media (met name foto's en video's) die niet eigendom zijn van Kiwipal zijn onderworpen aan een reproductievergunning door hun auteur of een reproductievergunning die door een derde is afgegeven. Aangezien deze media aan derden door derden kunnen worden aangeboden, kan Kiwipal niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van deze media door derden of rechtspersonen. Het illegale kopiëren en / of reproduceren van media die op Kiwpal wordt gepresenteerd, doet geen verantwoordelijkheid voor Kiwipal.

Hypertext links

De website van de Kiwipal kan hypertekstverbindingen bevatten naar andere websites op het internet. Links naar deze andere bronnen zullen de bezoeker de Kiwipal website verlaten.

Het is mogelijk om hypertekstverbindingen te creëren naar de Kiwipal website, op voorwaarde dat de website die deze link hosts is wettelijk actief is in zijn land zonder dat er op een of andere manier hoort te worden geassocieerd met pornografische inhoud of activiteiten die het beeld van Kiwipal kunnen beschadigen. Kiwipal website moet in een nieuw browservenster worden weergegeven. Kiwipal kan de verwijdering van een link aanvragen die volgens haar onbestaanbaar is met het doel van de Kiwipal website of zijn afbeelding.

Verantwoordelijkheid van Kiwipal

De informatie en / of documenten op deze website en / of toegankelijk via deze website komen uit bronnen die geloofwaardig zijn.

Deze informatie en / of documenten kunnen echter technische onjuistheden en typografische fouten bevatten. Kiwipal behoudt zich het recht voor om deze te corrigeren zodra deze fouten tot zijn kennis worden gebracht.

De door Kiwipal meegedeelde tarieven zijn simpele schattingen en hebben geen offerte waarde. Kiwipal biedt geen diensten en budgetberichten die door Kiwipal worden meegedeeld, zijn geen commerciële aanbiedingen.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid en relevantie van de informatie, tarieven en / of documenten die op Kiwipal beschikbaar zijn, te verifiëren. De informatie, tarieven en / of documenten die beschikbaar zijn op Kiwipal zijn te allen tijde onderhevig aan veranderingen en kunnen bijgewerkt zijn. In het bijzonder kunnen zij zijn bijgewerkt tussen de tijd dat ze gedownload of gepubliceerd worden en de tijd waarop de gebruiker zich ervan bewust maakt.

Het gebruik van informatie en / of documenten die op Kiwipal beschikbaar zijn, valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker, die alle gevolgen ervan ervaart, zonder dat Kiwipal aansprakelijk kan worden gehouden, en zonder gebruik te maken van Kiwipal.

Kiwipal is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de uitlegging of het gebruik van de informatie en / of documenten die op zijn websites beschikbaar zijn.

Toegang tot de website

Kiwipal zal 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang tot zijn website bieden, behalve in geval van overmacht of een gebeurtenis buiten de controle van Kiwipal en onder voorbehoud van eventuele onderbrekingen en onderhoudswerkzaamheden.

Bijgevolg kan Kiwipal de beschikbaarheid van de website en / of diensten niet garanderen, de betrouwbaarheid van de transmissie en de prestaties in termen van responstijd of kwaliteit. Geen technische bijstand wordt verleend aan de gebruiker, hetzij elektronisch of telefonisch.

Kiwipal kan niet aansprakelijk worden gesteld als het onmogelijk is om zijn website te openen en / of zijn diensten te gebruiken.

Daarnaast kan Kiwipal zijn website of enig gedeelte van de diensten op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en zonder recht op vergoeding onderbreken. De gebruiker erkent en stemt ermee in dat Kiwipal niet aansprakelijk is voor eventuele onderbrekingen en gevolgen die voor de gebruiker of derden kunnen ontstaan.

Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden

Kiwipal behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de huidige gebruiksvoorwaarden te wijzigen om deze aan te passen aan de evoluties van haar website en / of zijn activiteiten.

Gebruiksregels van het internet

De gebruiker verklaart de eigenschappen en beperkingen van het internet te accepteren en erkent met name dat:

Kiwipal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de diensten die via internet toegankelijk zijn en oefent geen enkele controle uit over de aard en kenmerken van de gegevens die door zijn webhost kunnen doorgeven.

De gebruiker erkent dat de gegevens die op internet zijn verspreid, niet in het bijzonder beschermd worden tegen mogelijke afwijkingen. De aanwezigheid van het Kiwipal-logo legt een simpel vermoeden van geldigheid in. De communicatie van informatie die door de gebruiker van een gevoelige of vertrouwelijke aard wordt beoordeeld, wordt op eigen risico uitgevoerd.

De gebruiker erkent dat de gegevens die op het internet circuleren, kunnen worden gereguleerd in termen van gebruik of beschermd door eigendomsrecht.

De gebruiker is uitsluitend verantwoordelijk voor het gebruik van de gegevens die hij raadpleegt, vragen en overbrengt naar het internet.

De gebruiker erkent dat Kiwipal geen middelen heeft om de inhoud van de beschikbare diensten op het internet te beheersen.

Toepasselijk recht

Zowel de huidige website als de gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wetgeving, ongeacht de plaats van gebruik.

Als u nog vragen heeft over deze voorwaarden, dan kunt u schrijven aan Kiwipal, 25 rue descartes, 75005 Paris.

Einde algemene voorwaarden.

Gebruiksvoorwaarden.


Kiwipal SARL
25 rue Descartes
75005 Parijs
Frankrijk

Kapitaal Sociaal
2000 euro

N ° RCS
814 301 693

Publicatiedirecteur
Guillaume Le Nistour

CNIL verklaring
1901660

gastheer
OVH SAS
RCS 424 761 419 00011
140 Quai du Sartel
59100 Roubaix
Frankrijk

Contact Kiwipal

Boek uw reis

Boek je vakantie in Nieuw-Zeeland zonder reisbureau.

U bespaart maximaal 30% op uw vakantie budget door de reisbureaus te verwijderen.

Neem contact met mij

Word lid van Kiwipal!

Schrijf je in voor de groep Nieuw-Zeeland reizigers.

Deskundige certificaat van de bestemming

Om het even welke vraag?

Zoek advies van experts in Nieuw-Zeeland:

Stuur uw vraag
Ongeldige e-mail of bericht is te kort!
Bericht verzonden !
Een Kiwipal gids zal zo spoedig mogelijk op u antwoorden. Bedankt!
Bovenkant van de pagina
Jouw favoriete artikelen
U kunt een lijst maken van uw favoriete artikelen.
Klik op de knop "Toevoegen aan favorieten" op de pagina van uw keuze. Uw lijst wordt opgeslagen, zelfs als u de site verlaat.
OK